Thông báo lịch thi 8 tuần học kỳ 1 năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

Về việc Thi khảo sát 8 tuần học kỳ 1 lớp 12

Năm học 2019 – 2020

 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trung tâm thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học viên các lớp GDTX  về thi khảo sát 8 tuần học kỳ 1 lớp 12 cụ thể như sau:

 

I/ Thời gian khảo sát:

1/ Thời gian: từ 25 đến 26/10/2019( Có lịch cụ thể văn phòng dán  thông báo cho giáo viên và học viên trước 1 tuần)

2/ Hình thức kiểm tra.

Thi khảo sát chất lượng 4 môn: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận thời gian làm bài 90 phút, môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Môn Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Giới hạn kiến thức đề kiểm tra thuộc những bài học của chương trình học kỳ 1 (Hết tuần thứ 8 theo PPCT).

 

Yêu cầu: Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học viên trong phạm vi môn học. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học; phải phân loại được trình độ học viên, phù hợp với thời gian quy định.

 

Để đảm bảo tính khách quan đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp sai sót (theo đúng quy cách đề kiểm tra). Các đ/c được phân công ra đề  gồm: đ/c Huyền môn Văn (90 phút), đ/c  Ánh môn Toán ( 60 phút), đ/c M. Anh môn Địa lý (50 phút), đ/c Phương môn Sử (50 phút) .Đề và đáp án gửi  đ/c Ánh theo địa chỉ: anhgdtx.vtc@gmail.com  trước ngày 23/10/2019.

3/ Địa điểm bố trí phòng thi:   được tổ chức 2 khu tại phòng học của các lớp.

+ Khu A: Giao cho đ/c Bình kiểm tra, huy động học sinh lớp trực tuần, tuần 9 sắp xếp bàn ghế đủ 2 phòng thi theo quy định vào tiết cuối sáng thứ 6( 25/10/2019).

+ Khu B: Giao cho đ/c Huy kiểm tra, huy động học sinh lớp trực tuần, tuần 9 sắp xếp bàn ghế đủ 3 phòng thi theo quy định vào tiết cuối sáng thứ 6( 25/10/2019).

     4/ Chuẩn bị các điều kiện thi khảo sát 8 tuần HK 1:

Tổ hành chính ( đ/c Thịnh, Thùy, Trang) chuẩn bị các điều kiện: giấy thi, giấy nháp, photo đề thi, niêm phong đề thi, danh sách học viên, các phòng thi trước ngày kiểm tra.

II/ Kế hoạch chấm bài thi.

Sau khi thi xong bài thi chuyển cho GV bộ môn chấm, hồi phách và tổng kết điểm,  báo cáo tổng hợp chất lượng bộ môn cho lãnh đạo phụ trách GDTX  (theo mẫu) trước ngày 31/10/2019.

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Tuấn Ánh
Nguồn: GDNN-GDTX NAM TRỰC
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

Cơ sở 1: Xã Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Cơ sở 2: Thị trấn Nam Giang - Nam Trực - Nam Định

Email: gdtx.namtruc@namdinh.edu.vn