Kế hoạch công tác tuần 39

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUẦN

( tuần 39: Từ 18/5 đến 24/5/2020)

I. Công tác phòng chống dịch covid-19

          Thực hiện công văn số: 646/SGDĐT-CTTT ngày 13/5/2020 của sở GD&ĐT V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

- Đoàn thanh niên phân công đoàn viên giáo viên trực hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng và dung dịch rửa tay khô.

- Đoàn thanh niên kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh.

- Học sinh các lớp vệ sinh lớp học vào sau tiết 4 ngày thứ 3, 5 hàng tuần.

- Đ/c Trang, đ/c Thùy, đ/c Huy kết hợp với giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình học sinh vào 10h30 các ngày trong tuần.

- Tổ chức các hoạt động và chào cờ trong phạm vi từng lớp.

- Học sinh không tụ tập trong các giờ ra chơi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải thực hiện cách ly theo đúng quy định.

II.Chuyên môn

1. GDTX

          - Thực hiện công văn số 1429/SGDĐT- GDCN&GDTX ngày 07/11/2019 về việc tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn  sau các đợt tập huấn, hội thảo;

- Thực hiện công văn số 540/SGDĐT-CTTT ngày 24/4/2020 về việc đảm bảo an toàn khi trẻ em, học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID -19.

-Thực hiện quyết định 1019/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

- Tăng cường dạy bằng giáo án điện tử.

- Tăng cường dạy ôn tập cho học sinh khối 12

- Tăng cường rèn nề nếp học sinh, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm.

- GVCN tổng hợp tình hình nề nếp, sĩ số, học tập của học sinh báo cáo về ban giám đốc.

- Học sinh nghỉ học: phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- GVCN tiếp tục phối hợp tốt với phụ huynh, học sinh nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19 và báo cáo về ban giám đốc.

- GVCN tìm hiểu các thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để hướng dẫn học sinh lớp mình phòng chống dịch Covid-19, GV và học sinh phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác phòng chống dịch.

- Không tổ chức tập trung HS, không thực hiện hoạt động ngoài giờ, không chào cờ đầu tuần, các hoạt động của học sinh chỉ diễn ra trong lớp học; yêu cầu học sinh rửa tay trước khi vào lớp học.

- GV, HS vệ sinh lớp học 2 lần /tuần sau tiết 4 sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Thực hiện tốt quy định về chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách;

2. Công tác nghề

- Thực hiện công văn 671/SLĐTBXH-DN ngày 22/2/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19.

          - Thực hiện công văn số 686/SLĐTBXH-DN ngày 24/4/2020 V/v hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

          - Thực hiện công văn số 713/SLĐTBXH-DN ngày 29/4/2020 của sở LĐTBXH tỉnh Nam Định V/v đẩy mạnh việc gắn kết Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp

          - Tổ chức tuyển sinh, khai giảng các lớp đào tạo nghề cho LĐNT năm 2020 (phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ

          - Đ/c Vinh, Hoàn phụ trách đóng bàn ghế may may.

          - Đ/c Vinh làm hồ sơ 4 lớp, đ/c Sơn làm hồ sơ 4 lớp nghề cho LĐNT.

- Thực hiện báo cáo thống kê định kì về giáo dục nghề nghiệp.

3. Công tác HC-TH

          - Thực hiện công văn số 1295/SGDĐT-KHTC ngày 10/10/2019 về việc thực hiện thu, chi dạy thêm. Học thêm…

- Thực hiện công văn số 1291/SGDĐT ngày 10/10/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT trong nhà trường từ năm học 2019-2020;

- Kết hợp với đoàn thanh niên trực hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn vào các ngày trong tuần.

- Quản lý dụng cụ vệ sinh, khăn lau, nước rửa tay, nước sát khuẩn. Bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm theo chỉ đạo của Ban giám đốc.      

- Đ/c Quang tưới cây.

- Đ/c Nguyễn Hà bón phân cho cây

- Đ/c Thùy nhận công văn và tổng hợp báo cáo từ GVCN và báo cáo về sở GD.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo chi trả mọi chế độ cho CB, GV, CNV

          - Mua bàn ghế học sinh.

          - Sửa chữa cánh cửa khu A, lán xe 2 khu.

          - Hoàn thiện hồ sơ mua sắm thiết bị đào tạo (máy may) từ nguồn kinh phí CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (1,5 tỉ).

          - Đ/c Cường theo dõi, giám sát nạo vét, kè ao khu A.

          - Đ/c Thịnh hoàn thiện hồ sơ xây dựng.

- Bộ phận bảo vệ, phục vụ, văn phòng phối hợp với đoàn thanh niên, GVCN nhắc nhở ý thức thực hiên nền nếp chung của nhà trường: Thời gian đến lớp; lễ độ chào hỏi; đồng phục; công tác lao động vệ sinh; quy định nơi để xe; Học sinh không được tụ tập trước cổng Trung tâm…

  4. Công tác Giáo vụ

          - Thực hiện công văn số 1275/HD-SGDĐT ngày 08/10/2019 về việc hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ từ năm 2019;

- Trực trả hồ sơ theo quy định;

          - Cập nhật thông tin, hình ảnh đưa lên trang website trung tâm.

          - Làm báo cáo.

          - Đôn đốc công tác tuyển sinh, có kế hoạch nhận báo cáo công tác tuyển sinh.

5. Công đoàn:

- Quan tâm lắng nghe ý kiến của CB, GV, NV; Tham mưu cho Ban giám đốc;

          - Nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19 của CBCNV và báo cáo về ban giám đốc.

          - Thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn trung tâm.

6. Đoàn Thanh niên:

- Quản lý tốt nề nếp HS; xây dựng lịch trực cụ thể của BCH đoàn, báo cáo Đ/c Đinh Quang Hòa PGĐ để tổ chức thực hiện;

- Tăng cường rèn nề nếp học sinh ở cả 2 khu, đặc biệt ở khu A;

          - Kết hợp với GV chủ nhiệm theo dõi, xử lý những  học sinh vi phạm nội quy nhà trường, đặc biệt quan tâm xử lý triệt để những học sinh hút thuốc lá, những học sinh mang điện thoại đến trường, những học sinh gửi xe ngòai cổng trường;

- Lên kế hoạch kết nạp đoàn viên cho học sinh trung tâm.

- Tổ chức hướng dẫn, giám sát học sinh VSMT, rửa tay trước khi vào lớp.

- Tăng cường công tác trực và kiểm tra nề nếp học sinh, Trực theo dõi học sinh vào các giờ ra chơi bằng camera.

- Phát bài tuyên truyền trên loa nhà trường về phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu bia tới CB, GV, CNV và học sinh trung tâm trong các giờ ra chơi (Bài tuyên truyền đã gửi vào mail đ/c Hoàn).

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến học sinh bằng hình thức tuyên truyền trên loa nhà trường vào giờ ra chơi giữa buổi học.

- Động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện việc theo dõi, giải quyết các vấn đề về nề nếp, việc tổ chức hoạt động của đoàn thanh niên và kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo cho Đ/c Hòa PGĐ và vào gmail của đồng chí Thuỳ để đ/c Thuỳ tập hợp báo cáo ban Giám đốc bằng văn bản (chậm nhất 9h sáng thứ 6 hàng tuần )

7. Ban Nữ công:

- Động viên chị em thực hiện tốt nhiệm vụ.

8. Ban thanh tra nhân dân

          Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát mọi hoạt động của trung tâm, kịp thời báo cáo và xử lý những sai phạm theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

9. Công tác tổ chức

- Thực hiện công văn số 584/SGDĐT-CTTT  ngày 4/5/2020 của sở GD&ĐT Nam Định V/v phát thanh tuyên truyền phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu bia.

          Đề nghị tất cả CB, GV, NV trung tâm xem thông báo và thực hiện.

 

GIÁM ĐỐC TT

 

( Đã ký )

LÊ THỊ THUYẾT

 

 

Tác giả: Lê Thuyết
Nguồn: GDNN-GDTX NAM TRỰC
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

Cơ sở 1: Xã Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Cơ sở 2: Thị trấn Nam Giang - Nam Trực - Nam Định

Email: gdtx.namtruc@namdinh.edu.vn